Tờ rơi về văn hóa du lịch, điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 06 Tháng 9, 2019

Tờ rơi về văn hóa du lịch, điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tờ rơi về văn hóa du lịch, điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được dịch ra nhiều thứ tiếng là một trong những sản phẩm trong dự án nghiên cứu khoa học của Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ Đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

a1

a2-1

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

0 Bình luận

Loading...