Hệ thống ngân hàng

Ngày đăng: 03 Tháng 12, 2022

Hệ thống ngân hàng
Hệ thống ngân hàng tại tỉnh Phú Thọ bạn cần biết.
Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210. 846213
Ngân hàng Nhà nước tỉnh
 • Địa chỉ: SN 1478 - đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210. 846302
Ngân hàng Công thương tỉnh
 • Địa chỉ: SN 1514 - đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.( 846316- 846237)
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
 • Địa chỉ: Đường Hòa Phong - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.846850
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh
 • Địa chỉ: SN 1167- đường Hùng Vương - phường Tiên Cát - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.( 846336- 845237)
Ngân hàng Công thương Nam Việt Trì
 • Địa chỉ:  Phường Thanh Miếu - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.846371
Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long (Chi nhánh Phú Thọ)
 • Địa chỉ: SN 1478 - đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.840089
Quỹ Tín dụng Trung ương
 • Địa chỉ: đường Hùng Vương- phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.(847460- 845415- 847503)
Ngân hàng Công thương Đền Hùng
 • Địa chỉ: Ngã ba Đền Hùng - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.841935
0 Bình luận

Loading...