33 nơi lưu trú phù hợp với bạn

4.5/5.0 (10 đánh giá)

Ngõ 185 – Nguyệt Cư – Nông Trang

02103816 811

4.5

(10 đánh giá)

0/5.0 (0 đánh giá)

Khu 17 xã Đồng Trung

0986457796

chinluchotel@gmail.com

0/5.0 (0 đánh giá)

Số 2090 - Đường Hùng Vương - Phường Nông Trang

02103977777

royalviettrihotel@gmail.com

0/5.0 (0 đánh giá)

Khu phố. TT Thanh Thủy, Thanh Thủy

0979877055

hoanglongppa@gmail.com

0/5.0 (0 đánh giá)

365 Tiên Dung - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ

02103845703

lakeview.viettri@gmail.com

0/5.0 (0 đánh giá)

Số 938 Đại lộ Hùng Vương, phường Thọ Sơn

02103636555

sojo@sojohotels.com

0/5.0 (0 đánh giá)

Lô CC17, Quảng Trường Hùng Vương

02103616666

info@phutho.muongthanh.vn