08 Tháng 04

Du lịch Phú Thọ tham gia Tuần Du lịch - Văn hóa TBMR tại Cần Thơ

07:00 AM 08/04/2023 - 05:00 PM 11/04/2023

Công viên Bến Ninh Kiều, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Sự kiện du lịch

Liên hệ

Du lịch Phú Thọ tham gia Tuần Du lịch - Văn hóa TBMR tại Cần Thơ

Công viên Bến Ninh Kiều, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

08/04

07:00 AM 08/04/2023 - 05:00 PM 11/04/2023

Liên hệ

Có thể bạn quan tâm